Poslovni izlet u Rijeku, u organizaciji Grada Rijeke