Panel diskusija #7: „Prilike za razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj“